Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du lider av snorking og-/ eller søvnapné

Hvordan kan man vite om man bør ta en søvntest?

Dersom  flere av følgende symptomer er tilstede bør man søvnutredes:

  • Kraftig snorking, gisper etter luft
  • Dagtrøtthet, trøtthet ved bilkjøring
  • Hyppige oppvåkninger nattestid
  • Morgenhodepine, tørr i munnen, sår i halsen
  • Hyppige nattlige toalettbesøk
  • Problemer med hukommelse
  • Diffus generell smerte
  • Nedsatt sex lyst

I mange tilfeller er det personen som sover ved siden av som har lagt merke til at partneren stopper å puste i perioder, dersom dette er observert så bør en søvntest gjennomføres.

Søvnregistrering

Vi bruker et avansert måleutstyr som bl.a. vil kunne gi svar på om det dreier seg om en obstruktiv eller sentral søvnapnè (pustestoppen styres fra hjernen) Om personen snorker, har pustestopp i ryggposisjon eller sideleie med mer. Utstyret som vi måler med er en klasse 3 test og gir de nødvendige svar som trengs for å stille en diagnose. Sammen med den kliniske undersøkelsen anbefales en individuelt tilpasset behandling.

I forkant av en søvnmåling vil vårt kyndige personell gi en grundig informasjon og demonstrasjon på hvordan utstyret skal brukes og festes til kroppen. Det vil også gis med en brosjyre som enkelt viser hvordan man fester måleutstyret. I tillegg finnes det en demonstrasjonsvideo (Se under)

Måleutstyret heter Apnè Air. Apparatet er meget enkelt å koble til å bruke.

Før utstyret leveres ut får du en grundig gjennomgang om hvordan det skal brukes. Som regel holder det med en natt og måleapparatet kan leveres dagen etter. Svar på målingen får du med en gang når utstyret leveres.

 

Drammen Søvnklinikk AS

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 21
3044 Drammen

Veibeskrivelse