Vi tilbyr rask utredning og behandling dersom du lider av snorking og-/ eller søvnapné

Snorkeskinne

Snorkeskinnebehandling mot søvnapnè og- eller snorking alene er anerkjent og veldokumentert. Den blir foretrukket ved behandling av mild til moderat søvnapné og sosial snorking i de fleste land.

Som regel lager vi en Somnodent-skinne, som etter vår mening er den mest brukervennlige og holdbare snorkeskinne løsningen på markedet. Vi ser det også som en fordel at den ikke holder kjevene låst, slik tilfellet er med de fleste andre snorkeskinner. Med Somnodent-skinnen er det mulig å ”komme løs”, slik at du ikke må ta ut din snorkeskinne for å prate eller drikke hvis du våkner om natten.

Somnodent-skinnen er spesialtilpasset hver enkelt pasient og er den best dokumenterte i verden. Dens effektivitet i behandling av snorking og søvnapné  er belyst i mange vitenskapelige studier.

Vi har siden januar 2006 behandlet mange pasienter med snorkeskinne. Snorke/søvnapnè behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger.

Vi samarbeider med flere øre-nese-hals-avdelinger og søvnsentre, blant andre Alerisklinikken, Buskerud Sentralsykehus, Sykehuset i Vestfold mf. Sammen tilbyr vi  en profesjonell behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor dette feltet. Tannlege Claus Gamborg Nielsen er medlem i European Academy of Dental Sleep Medicine (www.eadsm.org ), og har deltatt på flere kurs og konferanser i deres regi. Accrediation eksamen ble avholdt og bestått i Antwerpen i November 2013.

Søvnapnèskinner/snorkeskinner fungerer gjennom at de skyver underkjeven frem for å oppnå en større åpning i luftpassasjen, slik at luften kan passere lettere gjennom svelget. Forutsatt at pasienten kan bruke et oralt apparatur, kan dette gi meget gode resultater. Snorking kan reduseres som et sosialt problem, og selv alvorlig grad av søvnapné kan forbedres. Et oralt apparatur kan brukes som behandlingsform alene eller i kombinasjon med andre tiltak som for eksempel en forbedring av pasientens generelle helse, vektkontroll, pustemaske eller operasjon.

Orale apparaturer virker på mange måter:

 • skyver frem underkjeven, tungen, den bløte ganen og uvula
 • stabiliserer av underkjeven og tungen
 • øker tungens muskeltonus

Indikasjon for en skinnebehandling er:

 • Sosial snorking
 • Mild til moderat søvnapnè
 • Upper airway respiratory syndrom
 • Ved alvorlig grad av søvnapnè der CPAP behandling ikke har fungert

Garanti

Vi er såpass sikre på at du blir fornøyd med din skinne at vi tilbyr en fornøyd garanti. Garantien innebærer at dersom du ikke er fornøyd returnerer vi det beløp du har betalt innenfor 2 måneder fra utleveringtidspunktet av skinnen.

 Hvem kan med fordel behandles med en snorkeskinne?

 • Vanlige snorkere.
 • UARS (upper airway respiratory syndrom).
 • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné.
 • AHI (Apné- Hypopné index) <25, BMI (Body- Mass Index) <30.
 • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der det har mislykkes med å bruke en CPAP.
 • Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP).

 

Hvordan lages en snorkeskinne?

Tannlegen tar et avtrykk av over – og underkjevetennene. Avtrykket sendes til en tanntekniker som lager skinnen. Den blir siden individuelt tilpasset etter graden av snorking og søvnapné. Oppfølging og etterkontroll skjer hos tannlegen og eventuelt på et søvnsenter.

 

Forutsetninger og begrensninger for bruk av snorkeskinne

 • Pasienten må kunne skyve underkjeven frem mer enn 5 millimeter.
 • Pasienten må kunne åpne munnen mer enn 25 millimeter.
 • Pasienter som har mindre enn 8 tenner per kjeve, eller som har hel protese, kan ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som lider av myofacial dysfuntion, kjeveleddsatropi eller fremskreden periodontitt, bør ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som har epilepsi, eller som lider av kronisk bronkitt og derfor hoster mye, kan ikke bruke snorkeskinne.

 

Vanlige bivirkninger

 • Økt spyttproduksjon.
 • Temporært ubehag fra tenner og kjeveledd. Pasienten føler ofte at bittet ikke stemmer helt de første minuttene om morgenen etter bruk om natten. Erfaring viser at ca 10 prosent vil oppleve smerter fra kjeve og kjeveledd. Disse smertene forsvinner vanligvis etter hvert, eller når du slutter å bruke skinnen.

 

Uvanlige bivirkninger

 • Stort ubehag fra kjevemuskler og kjeveledd.
 • Permanent forandring av bittet etter lang tids bruk.
 • Kroner og broer som løsner (svært uvanlig).

Vi understreker at det er svært få pasienter som føler ubehag ved bruk av snorkeskinne. De aller fleste vil ikke ha noen som helst problemer med å bruke skinnen.

Les om hvordan vi hjalp Kjell Olav i artikkelen i Byavisa Drammen her

Søvnapnèskinne behandling

Drammen Søvnklinikk AS

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 21
3044 Drammen

Veibeskrivelse