Insomni og andre søvnsykdommer

Insomni

Søvnløshet, eller insomni, blir som oftest definert som selvrapporterte problemer med å sove. Mens begrepet noen ganger blir brukt i søvnlitteraturen for å beskrive en lidelse som kan påvises av polysomnografisk dokumentasjon på forstyrret søvn, definerer undersøkelser at insomni ganske enkelt er et positivt svar på ett av to spørsmål: “Har du problemer med å sove?” eller “Har du problemer med å falle i søvn eller fortsette å sove?”

Dermed er insomni som oftest sett på som både et tegn og et symptom som kan forekomme sammen med flere ulike søvnforstyrrelser, både medisinske og psykiatriske. Insomni karakteriseres ved vedvarende problemer med innsovning og/eller med å opprettholde søvn i ønsket tidsrom, eller søvn av dårlig kvalitet. Med insomni følger vanligvis nedsatt funksjonsevne i våken tilstand. En definisjon av insomni er “vanskeligheter med innsovning og/eller med å opprettholde søvn, eller søvn som ikke gir hvile, knyttet til nedsatt funksjonsevne på dagtid eller betydelig ubehag i mer enn en måned.”

Insomni kan deles inn i primær og sekundær (komorbid) insomni.

Primær insomni er en søvnforstyrrelse som ikke har en medisinsk, psykiatrisk, eller miljømessig årsak. En diagnose vil vanligvis skille mellom:

 • insomni som sekundær tilstand ved en annen tilstand.
 • primær insomni som opptrer i forbindelse med en eller flere tilstander, eller
  frittstående primær insomni

Insomnibehandling

Vi behandler ikke Insomni.

Døgnrytmeforstyrrelser

 • Forsinket søvnfasesyndrom
 • Jetlag (døgnvillhet ved reiser over tidssoner)

Hypersomnier

 •  Narkolepsi

Parasomnier

Parasomnier er uønskede opplevelser eller motoriske fenomener i forbindelse med søvn.

For eksempel:

 • Gå i søvne (somnambulisme)
 • Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)
 • Nattlig bruxisme

Mange pasienter oppsøker tannlege på grunn av slitasje på tenner og ømme kjeveledd. Årsaken er ofte at de lider av søvnapné, og at de ubevisst og ukontrollert gnisser tennene kraftig i søvne. Disse pasientene bør behandles med en snorkeskinne (ikke en bittskinne). En snorkeskinne vil forhindre at søvnapné oppstår, og dermed motvirke ytterligere slitasje på tennene. Det er verdt å merke seg at NAV yter stønad til behandling av kraftig nedslitte (attrierte) tenner.

Les Claus Gamborg Nielsens artikkel i Somnus_1-09 – side 10.

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser

 • Restless legs (urolige bein)
 • Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)

Drammen Søvnklinikk AS

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 21
3044 Drammen

Veibeskrivelse